DENİZATI MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER – DENMUN 2019- KONFERANSI

ÖZEL DENİZATI ANADOLU LİSESİ
YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ
DENİZATI MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER – DENMUN 2019- KONFERANSI
Tarih: 20-23 Aralık 2019
Yer: Bostancı Green Park Otel
Katılımcı Sayısı: 250
Düzenleyen: Özel Denizatı Anadolu Lisesi MUN Kulübü
Web adresi: www.denmun.org

Özel Denizatı Anadolu Lisesi Model Birleşmiş Milletler Konferansı; “DENMUN 2019”, 20-23 Aralık 2019 tarihlerinde Bostancı Green Park Otel’de yapıldı. 20 okul ve yaklaşık 250 delegenin katılımı ile geçen konferansımızın 5. yılında özel ve genel olarak 6 komite yer aldı.
Aşağıda isimleri yazılı olan komitelerde katılımcı olan tüm delegeler sadece dünya sorunlarına çözüm üretmekle kalmayıp aynı zaman da yeni arkadaşlıklar ve dostluklar edindiler.
KOMİTELER:
GENEL ÇALIŞTAYLAR
GT1: Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik komitesi
GT3: Sosyal İnsani ve Kültürel Komite
GT6: Yasal Komite
ÖZEL KOMİTELER
ÖK: Güvenlik konseyi
ÖK: Ad-Hoc Komite
ÖK: Tarihi Komite