Kimya Dersi Amacı

yüzyıl dünyası, hızla değişen bilim çağını yaşarken ancak değişime ayak uydurabilen insanlar ve ülkeler kendilerine bu yarışta yer bulabilmektedir. Bu nedenle okullarımızda verilen...

Kimya Ders Çalışma Stratejileri

  Kimya dersi madde ve maddenin çevresi ile ilişkisini ele almaktadır. Öğrencilere bunun önemini anlatırken, belirlediğimiz amaçları gerçekleştirmek için stratejilerimizi  şu şekilde sıralayabiliriz; Öğrencilerimiz: Kimyada kullanılan...