İngilizce Ders Çalışma Stratejileri

Özel Denizatı Eğitim Kurumlarında İngilizce dersleri öğrenci merkezli ve interaktif bir şekilde yapılmaktadır.  Öğrencilerimize sadece analitik düşünme yeteneklerinin ön plana çıktığı bir sistemle değil,...

İngilizce Dersleri

Ders İçeriği Özel Denizatı Anadolu Lisesi’nde İngilizce dersleri dilin yaşayan bir olgu olduğu gerçeğini benimseyen bir anlayışla yapılmaktadır. Dolayısıyla yabancı dil eğitimimizi çağdaş yaşamın gerekleri...

Almanca Dersi Amacı

Amacımız Özel Denizatı Anadolu Lisesi olarak Europäische Referenz Rahmen- Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’nı uygulamaktayız. Bu doğrultuda öğrencilerimize , insanlar arasındaki ilişkilerin köprüsü olan yabancı...

Almanca Ders Çalışma Stratejileri

Derslerimizde Uygulanan Temel Dil Kullanım Seviyeleri ve Hedefleri  şu şekildedir: B1 Seviyesi Bağımsız dil kullanımı Almanya’daki yabancılar için üniversiteye hazırlık kurslarına dil yeterliliği belgesidir. Hakim...

Matematik Dersi Amacı

Matematiğin hayatı kolaylaştırıcı bir araç ve  bir yaşam felsefesi olduğunu öğrencilerimize anlatmak. Dersimizin ne kadar  gizemli, işe yarar aynı zamanda da eğlenceli ve zevkli bir ders...

Matematik Ders Çalışma Stratejileri

  Matematik dersindeki başarıyı arttırmak için öğrencilerin, okuduğunu anlamak, yorumlamak ve hızlı işlem yapabilmek adına, belli bir okuma alışkanlığı edinmeleri gerektiğini, dersi iyi dinlemesini ve derse aktif...

Biyoloji Dersi Amacı

Öğrencilerimize; -Doğayı anlayarak yaşadığını yorumlayabilme, -Olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurarak analitik düşünebilme, -Pozitif ve bilimsel bir görüşe sahip olabilme, -Bilgiyi ezberden uzak, araştırmaya ve sorgulamaya bağlı, teorik...

Biyoloji Ders Çalışma Stratejileri

  Biyoloji, canlıları inceleyen bir bilim dalıdır. Canlılara ait olan doğal olayları pozitif bilim metotlarıyla açıklamaya çalışır. Biyoloji dersi, yaşamsal ve doğal olaylar arasında sebep-sonuç...

Türk Dili ve Edebiyatı Amacı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ Denizatı Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak, başarının temelinde etkin okuma, dinleme ve yazma becerilerinin bulunduğunu düşünüyoruz. Bu...

Türk Dili ve Edebiyatı Ders Çalışma Stratejileri

DERSİN İŞLENİŞİ Okuma alışkanlığı kazanamamış bir bireyin çağdaş yaşam koşullarında üretken, düşünmeyi bilen ve bunu ifade edebilen, diline ve kültürüne hâkim sorumlu bir vatandaş olması...