İlkelerimiz

Denizatı Okulları olarak hedefimiz , Atatürk ilkeleri ve devrimlerini benimsemiş, temel demokratik değerlerle donanmış, bireysel farklılıkları ne olursa olsun, araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerileri gelişmiş; yaşam boyu öğrenen ve insan haklarına saygılı, mutlu bireyler yetiştirmektir.

Ancak özgür düşünen, mücadele eden, aydın, geleceğe umutla bakan, çocuklar yetiştirerek, Atatürk’ün bizlere emanet ettiği vatanı ödün vermeden en iyi şekilde koruyup, yücelteceğimize  inanıyoruz.