Tarih dersi Amacı

Derslerimizdeki öncelikli hedefimiz Atatürk ilkelerini ve inkılaplarını kavramış, araştıran, sorgulayan ve eleştiren, araştırmacı ve girişimci bireyler yetişmesi, Milli değerlerini, kültürünü tanıyan, sorumluluk ve...

Tarih Ders Çalışma Stratejileri

Tarih dersleri 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar adına  son derece zevkli ve herkesin ilgi duyacağı konuları içermektedir.9.sınıflarda İlk Çağ, 10.sınıflarda Orta Çağ, 11.sınıflarda...