Coğrafya Dersi Amacı

        Bir bilim olarak coğrafya, insanın içinde yaşadığı doğal çevrenin özelliklerini, insan-doğal çevre etkileşimini ve bu etkileşim sonucu insanın ortaya koyduğu beşeri ve...

Coğrafya Ders Çalışma Stratejileri

    *Öğrenci merkezli yürütülen ders anlatımı, görsel malzemelerle desteklenmektedir.(harita, küre vb) Ayrıca öğrencilere düşünme, araştırma ve öğrenme amaçlı ödev ve projeler verilmektedir. * Konuların aktif etkileşim...