Biyoloji Dersi Amacı

Öğrencilerimize;

-Doğayı anlayarak yaşadığını yorumlayabilme,

-Olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurarak analitik düşünebilme,

-Pozitif ve bilimsel bir görüşe sahip olabilme,

-Bilgiyi ezberden uzak, araştırmaya ve sorgulamaya bağlı, teorik çalışmalarını uygulamaları ile destekleyerek özümseyebilme,

-Bilimin toplumun gelişmesindeki önemini kavrayabilme,

-Doğaya, çevresine ve başta kendisine saygı duyarak bunu hayatında uygulayabilme

becerisi kazandırmaktır.

 

DERS İŞLENİŞİ

– Derslerde işlenen konular; interaktif sunumlar, deneyler ve internet desteği ile pekiştirilir. Biyoloji bilimindeki son gelişmeler öğrencilere aktarılarak bilginin dinamik olması sağlanır.

-Akıllı tahta kullanılarak öğrencilerin aktif, görsel ve zamanı daha iyi kullanarak öğrenmeleri sağlanır.

-Haftalık ve günlük verilen ödevler ile öğrenmeler pekiştirilir.

-Uygulanan tarama sınavları ve yazılı sınavlar ile hem öğrencilerimizin hem de öğretmenlerimizin bilgiye ait dönütler alması sağlanır.

-Öğrencilerimiz, öğretmenlerinin desteğiyle proje çalışmalarını sürdürür ve geliştirdikleri projelerin okulumuzun desteğiyle yarışmalara katılımı sağlanır.

-MEB’in öğretim programına bağlı olarak YGS-LYS çalışmaları yapılır. Test çözme tekniğinin kazandırılması ve konuların pekiştirilmesi kaynak kitaplar ve yaprak testler kullanarak sağlanır.