İngilizce Ders Çalışma Stratejileri

Özel Denizatı Eğitim Kurumlarında İngilizce dersleri öğrenci merkezli ve interaktif bir şekilde yapılmaktadır.  Öğrencilerimize sadece analitik düşünme yeteneklerinin ön plana çıktığı bir sistemle değil, aynı zamanda onları düşünmeye sevk eden, yorum yapmalarını sağlayan, okuyan, araştıran,  eleştirel bakabilen ve tüm bu özellikleri hür ve demokrat bir sınıf ortamında hedef dil İngilizceyi aktif bir şekilde kullanmalarını sağlayarak eğitim verilmektedir.

Dolayısıyla okulumuzda verilen tüm ödevler, pekiştirmeler ve proje ödevleri öğrencinin gerçek hayatla ilişkilendirebileceği, ileriki hayatında kullanabileceği konu ve kapsam alanına sahiptir.

Öğrencilerimizin ders müfredatları ve ödevlendirmeleri hazırlanırken onların kendilerini geliştirebilecekleri konu ve konu başlıkları hazırlanır ki öğrencilerimiz verilen içeriği ezberden ziyade kavrayarak öğrensin.

Öğrencilerimize İngilizce iki ayrı ders üzerinden öğretilir:

Temel ders dediğimiz (Main Course) dersinde öğrencilerimiz dilin dilbilgisi yapısını, sözcük bilgisini, okuma, yazma, dinleme ve konuşma yetilerini içeren birçok ayrıntılı aktivite yaparken; diğer bir yandan da Dil becerileri (Skills) dersinde okuma, yazma, dinleme ve konuşma yetilerini en üst düzeyde kullanarak öğretmenleri ile birlikte hedef dil İngilizce ’de pratik yapma, yorumlama, münazara etme imkânlarına sahip olurlar.