DENİZATI MODEL UNITED NATIONS CONFERENCE 2021

ÖZEL DENİZATI ANADOLU LİSESİ

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

         DENMUN 2021 KONFERANSI

 Tarih: 28-30 Mayıs 2021

Yer: Denizatı Okulları Zoom Platformu Online konferansı

Katılımcı Sayısı: 150

Düzenleyen: Özel Denizatı Anadolu Lisesi MUN Kulübü

Web adresi: www.denmun.org

 

Özel Denizatı Anadolu Lisesi Model Birleşmiş Milletler Konferansı;                           “DENMUN 2021”, 28-30 Mayıs 2021 tarihlerinde Zoom platformu üzerinden online olarak yapıldı. 12 okul ve yaklaşık 150 delegenin katılımı ile geçen konferansımızın 6. yılında genel olarak 2 komite yer aldı.

Aşağıda isimleri yazılı olan komitelerde katılımcı olan tüm delegeler sadece dünya sorunlarına çözüm üretmekle kalmayıp aynı zaman da yeni arkadaşlıklar ve dostluklarda edindiler.

KOMİTELER:

GENEL ÇALIŞTAYLAR

GT1: Sosyal İnsani ve Kültürel Komite

SOCHUM

Sosyal, İnsani ve Kültürel Komite (SOCHUM) aynı zamanda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun üçüncü komitesi olup, dünyadaki tüm insanların sosyal, insani işler ve insan hakları meselelerine kadar çeşitli konuları ele alır. Yıllar içinde, Sosyal, İnsani ve Kültür Komitesi, kadınların ilerlemesi, çocukların korunması, yerli meseleleri, mültecilere muamele, ırkçılığın ve ırk ayrımcılığının ortadan kaldırılması yoluyla temel özgürlüklerin geliştirilmesi ve kendi kaderini tayin hakkı ile ilgili soruları tartıştı. Komite ayrıca gençlik, aile, yaşlanma, engelliler, suç önleme, ceza adaleti ve uluslararası uyuşturucu kontrolü ile ilgili konular gibi önemli sosyal kalkınma sorularını da ele almaktadır. Diğer Genel Kurul komiteleri gibi, SOCHUM da diğer hükümet ve sivil toplum kuruluşları, BM ve BM dışı kuruluşlarla yakın çalışır.

Bu yıl delegeler DENMUN’21 SOCHUM komitesinde COVID-19 için “gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde aşı dağıtımı ve hastalar için tıbbi bakım” konusu üzerinde tartışmalar ve çözümleri üzerine çalışmalar yaptılar.

GT2: Yasal Komite

LEGAL

Genel Kurul Altıncı Komite (LEGAL), Genel Kurul’da hukuki sorunların görüşüldüğü ana forumdur. Tüm Birleşmiş Milletler Üye Devletleri, Genel Kurul’un ana komitelerinden biri olarak Altıncı Komite ‘de temsil edilme hakkına sahiptir. Komitenin her üyesi, uluslararası kamu hukukunun iyileştirilmesini teşvik etmekle yükümlüdür. Genel Kurul Altıncı Komite, insan hakları, ticaret ve ceza adaletinin ihlali ile ilgili çok sayıda küresel sorunla ilgili yeni anlaşmaların yetkilendirilmesi üzerine bir dizi tartışmayı zorunlu kılarken, uluslararası imzayı, onaylamayı ve daha sonraki değişikliklerle halihazırda var olan kanunlara katılımı sağlar. Komite, siyasi alanda uluslararası iş birliğini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürüttüğü ve tüm Üye Devletlerin uluslararası hukukun gereklerini yerine getirmesi için bir platform oluşturduğu için Birleşmiş Milletler ‘de önemli bir role sahiptir. Bu yıl delegeler DENMUN’21 LEGAL komitesinde “dünya çapında oy kullanma yasalarının regülasyonu” konusu üzerinde tartışmalar ve çözümleri üzerine çalışmalar yaptılar.

DENMUN 2021