Almanca Ders Çalışma Stratejileri

Ders Çalışma Stratejileri

Özel Denizatı Eğitim Kurumlarında Almanca dersleri öğrenci merkezli ve interaktif bir şekilde yapılmaktadır.  Öğrencilerimizin analitik düşünme yeteneklerinin ön plana çıktığı; okumaya, araştırmaya en çok önem verdikleri bu yaş döneminde, Almanca eğitim müfredatımız öğrencilerimizin eleştirel gücünü geliştirmeye yönelik etkinliklerle zenginleştirilmektedir. Basit cümle kalıpları ile konuşma, sözcük dağarcığını geliştirici çalışmalarla başlayan yabancı dil öğrenme süreci dört temel becerinin gelişimi ile desteklenir. Bu beceriler; duyduğunu anlama, okuduğunu anlama, yazabilme ve konuşabilme, yabancı dil öğrenmenin temelini oluşturan becerileridir.

Öğrencilerimiz, dil öğrenimine bilinçli yaklaşım ile Almanca dilbilgisi, okuma-anlama, metin inceleme kurallarını öğrenerek gelişim süreci içerisinde dili bilinçli ve özenli kullanmaya yöneltilmektedirler. Bu yaklaşım sayesinde analiz ve yorum ön plana çıkmaktadır.

Öğrencilerimize akademik dönemin başlangıcında Almanca dil düzeylerini belirleme amacıyla seviye tespit sınavı yapılır. Alınan sonuçlara göre 9. ve 10. Sınıflar Avrupa Dil Konseyi Standartlarında (B1 ile B1+) seviyelerinde sınıflara dağılırlar.

  1. 10. ve 11. Sınıflarda öğrencilerimiz iki farklı Almanca dersi görürler. Bu dersler ve içerikleri şu şekilde yer alır:

Almanca’nın yapısının öğretildiği; sözcük, doğru telaffuz ve günlük yaşamda kullanılan yapıların çalışıldığı, 4 temel becerinin(okuma, yazma, dinleme ve konuşma) yoğun bir şekilde pratik yapıldığı ve gerekli etkinliklerle desteklendiği Temel Almanca Dersi – Deutsch Grammatik dersi.

Dil becerilerinin desteklendiği; okuduğunu anlama, dinleme ve izleme; konuşma ve münazara etkinliklerinin yapıldığı Intensiv Deutsch dersi.