RÜZGÂRGÜLÜ DENEYİ

“Fır fır dönüyor rüzgârgülü, Bir çocuğun ellerinde…” 3. Sınıflar öğrenme sürecine aktif katıldıkları Fen Bilimleri dersinde;...

Dünyamızı Koruyalım Projesi

3. Sınıf öğrencilerimiz “Dünyamızı Koruyalım” projesi kapsamında yıl içerisinde çevre temalı birçok etkinlik yaptılar. İklim değişikliğine dikkat çekmek ve çevreci bireyler olmak adına yaptıkları...

3. Sınıflar kazak günü etkinliği

3.Sınıflar olarak iklim değişikliğiyle mücadele konusunda farkındalık yaratmak amacıyla “Kazak Günü” etkinliği gerçekleştirdik. Biliyoruz ki iklim değişikliğiyle mücadelede küçük değişikliklerin önemli rolü vardır. Bizler...

3.Sınıflar Sayarak Öğreniyoruz

3. sınıflar olarak işlem becerilerimizi geliştirmek adına “Ritmik Sayma” etkinliği gerçekleştirdik. “Duyarsam unuturum, görürsem hatırlarım, yaparsam öğrenirim.” ilkesiyle öğrencilerimiz hazırladıkları görselleri kendileri oluştururken hem...

Bu Dünya Hepimizin

Öğrencilerimizin başka bir canlıya iyiliği dokunan, onu koruyan, ona saygı duyan bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında, 3. sınıf öğrencileri...

İlkelerimiz

 Biz bir aileyiz. – Öğrenci -Veli- Öğretmen ilişkisinin doğru şekilde oluşturulduğu, her konuda birbirine açık, beklentilerin karşılıklı dile getirildiği , ortak payda da buluşulduğu bir...

3.Sınıflarda Türkçe

Hedefimiz Türkçe dersi; okuduğunu anlayan, kendini ifade edebilen, çevresine duyarlı, araştıran, eleştirel düşünen, sorgulayan, değerlendiren bireyler yetiştirmeyi hedef alan eğitim sisteminin en önemli parçalarından biridir....

3.Sınıflarda Matematik

Matematik Dersi Hedefimiz: Denizatı İlkokulu’nda öncelikli hedefimiz; teknolojinin hızla değiştiği dünyamızda, yaşamın her alanında gereksinim duyacağımız matematiği “sevdirmek, matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmek ve özgüven aşılamaktır”. Hedefe...

3.Sınıflarda Hayat Bilgisi

Hayat Bilgisi Dersi Hedefimiz: Hayat Bilgisi dersinde öğrencilerin yaşadıkları çevreye, doğaya, insanlara, insanların yaşam biçimlerine, geleneklerine, kültürlerine ilgi duymaları, sorgulamaları ve diğer disiplinler ile ilişkilendirilmelerini...

3.Sınıflarda Fen Bilimleri

Hedefimiz: Fen bilimleri dersi öğretim programı, yapılandırmacı yaklaşıma dayalı olarak geliştirilmiştir. Bireysel farklılıkları ne olursa olsun tüm öğrencilerin fen ve teknoloji okuryazarı olarak yetişmesi amaçlanmıştır....