3.Sınıflar Sayarak Öğreniyoruz

3. sınıflar olarak işlem becerilerimizi geliştirmek adına “Ritmik Sayma” etkinliği gerçekleştirdik. “Duyarsam unuturum, görürsem hatırlarım, yaparsam öğrenirim.” ilkesiyle öğrencilerimiz hazırladıkları görselleri kendileri oluştururken hem...

Bu Dünya Hepimizin

Öğrencilerimizin başka bir canlıya iyiliği dokunan, onu koruyan, ona saygı duyan bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında, 3. sınıf öğrencileri...

İlkelerimiz

 Biz bir aileyiz. – Öğrenci -Veli- Öğretmen ilişkisinin doğru şekilde oluşturulduğu, her konuda birbirine açık, beklentilerin karşılıklı dile getirildiği , ortak payda da buluşulduğu bir...

3.Sınıflarda Türkçe

Hedefimiz Türkçe dersi; okuduğunu anlayan, kendini ifade edebilen, çevresine duyarlı, araştıran, eleştirel düşünen, sorgulayan, değerlendiren bireyler yetiştirmeyi hedef alan eğitim sisteminin en önemli parçalarından biridir....

3.Sınıflarda Matematik

Hedefimiz: Öncelikli hedefimiz; teknolojinin hızla değiştiği dünyamızda, yaşamın her alanında gereksinim duyacağımız matematiği  sevdirmek, matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmek ve özgüven aşılamaktır. Hedefe ulaşmanın ilk basamağı matematiğin...

3.Sınıflarda Hayat Bilgisi

Hedefimiz: Hayat Bilgisi dersinde öğrencilerin yaşadıkları çevreye, doğaya, insanlara, insanların yaşam biçimlerine, geleneklerine, kültürlerine ilgi duymaları, sorgulamaları ve diğer disiplinler ile ilişkilendirilmelerini hedefleriz. Bu ders...

3.Sınıflarda Fen Bilimleri

Hedefimiz: Fen bilimleri dersi öğretim programı, yapılandırmacı yaklaşıma dayalı olarak geliştirilmiştir. Bireysel farklılıkları ne olursa olsun tüm öğrencilerin fen ve teknoloji okuryazarı olarak yetişmesi amaçlanmıştır....