RÜZGÂRGÜLÜ DENEYİ

“Fır fır dönüyor rüzgârgülü,

Bir çocuğun ellerinde…”

3. Sınıflar öğrenme sürecine aktif katıldıkları Fen Bilimleri dersinde; “Kuvveti Tanıyalım” ünitesi kapsamında, “Hareket Türleri” konusunda deneyler yaptılar. Rüzgârgülü etkinliği ile; rüzgârın hareketsiz varlıklarda etkisini, yaparak-yaşayarak, gözlemleyerek bilimsel gerçekliklere ulaşmanın yollarını aradılar. Etkinlik sonuçlarını deney defterlerine yazdılar.