Amacımız

DENİZATI OKULLARINDA FEN DERSİ Fen bilimleri doğayı ve doğa olaylarını sistemli bir şekilde araştırma, inceleme, gözlemleme, analiz etme ve değerlendirme dersidir. Doğadaki her olay Fen’in...

Ders İşlenişi

DERS İŞLENİŞİ “ Fen Yaşayarak Öğrenilir” prensibinden yola çıkarak, derslerin işlenişi sırasında canlı malzemelerin, görsel materyallerin kullanımına, günlük hayattan örnekler verilmesine ve laboratuvar çalışmalarına önem...

Ders Çalışma Stratejileri

Fen dersi ile fen bilimlerinin doğasını anlamak amaçlanır. Fen bilimleri dersinin içeriği ve işlenişi eğlencelidir. Bu dersi öğrenmek için istekli olmak yeterlidir. Unutmayın ki Einstein,...