İlkelerimiz

Biz bir aileyiz.

– Öğrenci -Veli- Öğretmen ilişkisinin doğru şekilde oluşturulduğu, her konuda birbirine açık, beklentilerin karşılıklı dile getirildiği , ortak payda da buluşulduğu bir aile..
– Çocuklarımızın sevildiğini hissettiği, konuşabildiği ve dinlendiği bir aile..

Her şeyin temelinde mutlu olmanın yattığının, akademik başarının zaten bunu takip ettiğini bilen bir aile…

Hedefimiz , Atatürk ilkeleri ve inkılâplarını benimsemiş, temel demokratik değerlerle donanmış, bireysel farklılıkları ne olursa olsun, araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerileri gelişmiş; yaşam boyu öğrenen ve insan haklarına saygılı, mutlu bireyler yetiştirmektir.

Ancak özgür düşünen, mücadele eden, aydın, geleceğe umutla bakan, çocuklar yetiştirerek, Atatürk’ün bizlere emanet ettiği vatanı taviz vermeden en iyi şekilde koruyup, yücelteceğimize  inanıyoruz.

Her çocuk kendi içinde, bağımsız bir bireydir.

Her çocuğumuzu kendi içinde değerlendiriyor, birbirleri ile kıyaslamıyor ve gelişmelerine ket vurmuyoruz. Akademik, sosyal ve psikolojik gelişmenin sürekli olduğunun bilincindeyiz.

Tüm çocuklarımızın yapılan çalışmalarla kendisini ifade etmesine olanak tanıyoruz. Yapamayan çocuk yoktur, sadece fırsat tanınmamış çocuk vardır.

20-24  kişilik sınıflarda, çantasız bir eğitim veriyoruz.

Çocuklarımıza öğrenmeyi öğretebilmenin doğru yolunun kendisini sınıf içinde ifade edebilmesine fırsat  tanımak,  olduğunu  biliyoruz.
Etüt    saatinde    gün    boyunca    yaptıkları çalışmaları tekrar eden çocuklarımız, ayrıca çantalarını  eve taşımak zorunda kalmıyor,  tüm eşyalarını sınıf içindeki dolaplarında muhafaza ediyorlar.

İlk üç yıl hafta sonu dışında eve herhangi bir çalışma göndermiyoruz.

Uzunca bir süre okulda kalan ve tüm çalışmalarını okulda yapan çocuklarımızın, eve gittiklerinde anne ve babalarıyla vakit geçirmelerini istiyoruz. Sadece haftasonları, o hafta  yaptıkları çalışmaları tekrar etmeleri amacı ile “Pekiştirici

Çalışmalar” veriyoruz.

Her pazartesi yapılan çalışmalar, öğretmenlerimiz eşliğinde sınıfta tekrarlanarak, öğrenmenin pekişmesi sağlanıyor.

Hafta sonları yaptıkları çalışmalar hem araştırmaya sevk ediyor ,hem de yaratıcılıklarını ortaya koymaların sağlıyor.Böylece çocuklarımız ilk üç yıl ödev yapma alışkanlığını kazanıyor, zamanı doğru kullanmayı öğreniyorlar.

Akademik değerlendirmeleri çocukların bilişsel gelişimine göre yapıyoruz.

İlk üç yıl henüz somut düşünme döneminde olan çocuklarımızla yaptığımız çalışmaları notlarla ifade etmiyoruz. Bu dönemde yapılan sınavlar çocuklar üzerinde ‘’Sınav Kaygısını” oluşturuyor. Bu da tüm okul hayatını olumsuz etkiliyor. Tabi ki çocuklarımızı değerlendiriyoruz, ama bunu notla ifade etmiyoruz.

Dördüncü   sınıfla   birlikte   notla   ifade   ediyoruz.   Çünkü   çocuklarımız     soyut düşünmenin     gelişmesiyle birlikte sınav olgusunu anlamaya başlıyorlar.

Okulumuzda Sosyal Etkinlikler;

Haftada iki saat çocuklarımız ilgilerine göre seçtikleri bir kulüpte çalışmalarını  sürdürüyor. Hem keyif alıyor, hem de sahip kendilerini geliştirme imkânını   buluyorlar. Her yıl seçtikleri farklı kulüplerle de yetkinlik yelpazelerini genişletiyorlar.