ŞEKİLDEN CİSME, CİSİMDEN ÖRÜNTÜYE…

                             

  1. Sınıf öğrencilerimiz geometrik şekilleri inceleyerek kenar ve köşe sayılarına göre isimlendirdiler. Geometrik şekilleri bir araya getirerek geometrik cisimler oluşturdular. Bu cisimlerin özelliklerini tanıtarak geometrik örüntüler oluşturdular.