PANORAMA 1453 FETİH MÜZESİ  

 7. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi  Kültür ve Miras ünitesinde işlediğimiz “Fatih Sultan Mehmet dönemi ve İstanbul’un Fethi” konusunda öğrencilerimizde farkındalık yaratmak ve öğrenci-lerimize Türk kültürü hakkında  tarih bilinci kazandırmak amacıyla Panorama 1453 Tarih Müzesi’ne ve Türk Dünyası Kültür Evleri’ne 5-6 Mart 2024 tarihinde    gezi düzenledik. Öğrencilerimiz bu geziyle hem kültürel miraslarımızı gördüler hem de çok boyutlu düşünme ve değerlendirme becerileri kazandılar.