Geleceğin Senin Ellerinde…

Meslekleri Keşfediyorum

Bireyin seçtiği meslek gelecekteki yaşam standardı, tarzı ve sosyal yaşantılarında belirleyici bir rol oynamaktadır. Günümüzün büyük bir bölümünün iş ortamında ve işe yönelik faaliyetlerle geçtiğini düşünürsek meslek seçiminin ne kadar önemli bir karar olduğunu daha iyi anlayabiliriz. 7. sınıf öğrencilerimize mesleklerle ilgili velilerimiz tarafından “Geleceğin Senin Ellerinde” konulu keyifli bir söyleşi gerçekleştirildi.  Öğrencilerimiz kişisel özellikleri, yetenekleri ve ilgilerinin meslek seçimindeki önemini kavradılar. Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri tanıma fırsatı buldular.