ÇOCUK HAKLARI SERBEST KÜRSÜ ETKİNLİĞİ

33 yıl önce kasım ayında, tüm çocukların evrensel haklarını açık biçimde tanımlayan çocuk haklarına dair sözleşme, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yürürlüğe girdi. Türkiye’nin de 1995 yılında imzaladığı bu sözleşme sayesinde yasalarda ve uygulamalarda yapılan değişiklikler sonucunda dünyanın her bölgesinde milyonlarca çocuğun yaşamında iyileşmeler gerçekleşti. Okulumuzda 6. sınıf seviyesinde çocuk haklarıyla ilgili farkındalığı artırmak ve hak temelli bir yaşama kültürü oluşturmak için serbest kürsü etkinliği gerçekleştirdik.