ARILAR VARSA YARINLAR VAR

1. sınıf öğrencilerimiz, “Arılar Varsa Yarınlar Var” projesi kapsamında arılarla ilgili birçok etkinlik yaptılar. Bu süreçte, arıların sadece bal yapmakla sınırlı kalmayıp, doğanın dengesi için de önemli bir role sahip olduklarını eğlenerek öğrendiler. Proje boyunca, arıların anatomisi, gelişim evreleri, beslenme ve yaşam şekilleri, iş bölümleri ve iletişim kurma yöntemleri üzerinde çalışmalar yaptılar. Öğrencilerimiz, arıların yaşamı hakkında öğrendikleri bilgileri kreatif etkinliklerle pekiştirdiler. Projenin sonunda, öğrencilerimiz öğrendikleri bilgileri ailelerine sunarak sunum yapma becerilerini de geliştirdiler. Ayrıca, doğanın önemine dikkat çekerek, öğrendiklerini paylaşarak ve farkındalık oluşturarak çevreye katkı sağladılar. Sene boyunca göstermiş oldukları çaba ve katkıları için tüm öğrencilerimizi kutluyoruz. Arıların önemine dair farkındalığı arttırmaları, doğal dengenin korunmasına katkı sağlamalarıyla onlarla gurur duyuyoruz.