24 Kasım Öğretmenler Günü Cihazsız Kodlama Etkinliği

Cihazsız kodlama etkinlikleriyle öğrenciler basılı materyaller ve oyunlar yardımıyla oluşturulan algoritmayı uygular, algoritmik düşünme becerisi kazanır. 

1., 2. ve 3. Sınıf öğrencilerimizle 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili basılı materyalde verilen yönergeleri uygulayarak cihazsız kodlama etkinlikleri yaptılar.