Denizatı Rehberlik Programı

Okulumuzda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi öğrencilerin duygusal, sosyal, akademik ve mesleki gelişimlerine rehberlik etmek, ihtiyaç duydukları konularda psikolojik danışmanlık desteği vermek amacıyla kurulmuştur. Okulumuzda koruyucu rehberlik çalışmaları yapılmaktadır.

Rehberlik çalışmalarının amacı; çocukların duygusal gelişimlerini takip ederek, okul kavramının oturmasını sağlamak, temel sosyal becerilerin kazanılmasında öğrenciyi, aileyi ve öğretmenleri yönlendirmektir.

Bu süreçte; öğrencinin kendisini tanıması, çevresini tanıması, problem çözme becerilerini kazanması, kendini gerçekleştirmesi, bedensel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimini sağlıklı olarak gerçekleştirmesi, karar verme ve uyum sağlama yeteneğini geliştirmesi, insanlarla iyi iletişim kurması ve yaşama karşı olumlu bir tutumu benimsemesi amaçlanmaktadır.

Çalışma Alanlarımız:

Oryantasyon çalışmaları: Okula yeni başlayan tüm 1. sınıflar ve ara kayıtla gelen öğrencilerimize okulu, sistemi, etkinlikleri tanıtıcı, eğitim sistemine uyum süreçlerini hızlandırıcı bireysel ve grup çalışmalarıdır. Oryantasyon süreci öğrencilerin okula başladıkları ilk gün başlar ve yıl boyunca devam eder.

Bireysel görüşmeler: Bireysel görüşmeler, öğrencilerin sorunlar karşısında kendi olanaklarını fark etme ve sorunlarına çözüm üretmelerine yardımcı olma sürecidir. Öğrenci ile yapılan görüşmeler; öğrencinin kendi isteği, veli ve öğretmen yönlendirmesi ve psikolojik danışmanın gözlemleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

Grup çalışmaları: Amaç öğrencilerin grup etkileşiminden yararlanarak duygusal ve sosyal gelişimlerine destek olmaktır. Bu amaçla aynı sorunu yaşayan öğrencilerle ortak bir payda da buluşularak çalışılır.

Sınıf içi etkinlikler: Öğrencilerin sınıf düzeylerine göre belirlenen konularda varılmak istenen amaç doğrultusunda sınıf çalışmaları gerçekleştirilir. Örnek konular; ergenlik dönemi, ders çalışma teknikleri, gelişimsel özellikler, bedenim bana özel, kişisel bakım, sınıf kuralları, vb.

Bültenler: İhtiyaçlar doğrultusunda velilere, öğrencilere ya da öğretmenlere yönelik bilgilendirme amacıyla çeşitli konularda bültenler yıl içinde hazırlanarak, yayınlanır.

Seminer / Panel / Söyleşi: Bu çalışmalar; öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yönelik olarak düzenlenmektedir. Çalışmalar, okul psikolojik danışmanları ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından, tek oturumluk veya birkaç oturumluk bilgi paylaşımı şeklinde gerçekleştirilir.

Merkezi Sınavlara Yönelik Yapılan Çalışmalar: Bu çalışmalar 8. Sınıf ve Lise 4. Sınıf öğrencilerimizle gerçekleştirilmektedir.

  • Öğrenci hedef belirleme görüşmeleri
  • Test ve sınav teknikleri hakkında bilgilendirme
  • Yıl boyunca yapılan deneme sınav sonuçlarının değerlendirilmesi
  • Mesleki eğilim belirleme amaçlı uygulanan test ve envanterler
  • Merkezi sınavlar hakkında bilgilendirici sunumların düzenlenmesi
  • Tercih danışmanlığı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi öğrenci-öğretmen ve veli işbirliği içerisinde çalışırken, gönüllülük, gizlilik ve güvenilirlik ilkelerini temel alarak çalışmalarını yürütür.