6.7.8.sınıflar Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası

Yerli Malı Haftası 6.7. Ve 8.sınıflarımızda konuyla ilgili sunum yapılarak işlenilmiştir.

Yerli malı kullanmanın ve tutumlu olmanın önemi üzerinde duruldu.