Sözcük Tombalası etkinliği

2. sınıf öğrencileri ile Türkçe dersimizde ‘’Sözcük Bilgisi’’ başlığı altında ‘‘Eş Anlamlı Sözcükler’’ ve ‘‘Zıt Anlamlı Sözcükler’’ konularını derslerimizde işledik. Konular işlendikten sonra ‘’Sözcük Tombalası’’ etkinliği yaptık. Her öğrenci seçtiği kelimenin eş anlamlısını ve zıt anlamlısını bularak etkinlik kartonuna yerleştirdi. Bu etkinlik ile öğrenciler eğlenceli ve aktif bir şekilde konuyu pekiştirme fırsatı buldular.

?