Denizatı’nda Kodlama

Denizatı Okullarında kodlama ve robotik kulüpleriyle öğrencilerimizi dijital becerilerle donatarak yetiştiriyor, onların geleceğin dünyasına bugünden hazırlanmasını sağlıyoruz.

Denizatı Okulları öğrencileri ilkokuldan itibaren geleceği şekillendirmesi öngörülen kodlama diliyle tanışıyorlar. Teknoloji sınıflarımızda kodlama, 3D tasarım ve ortaokulda da robotik uygulamalar olarak programlama temellerini atan öğrencilerimiz, yeni fikirler keşfederken dijital okur yazarlık seviyelerini geliştiriyor ve günümüz teknolojilerini daha efektif kullanmayı öğreniyorlar.
Kodlama ve Robotik Kulübü sınıflarımızda hayal etme, tasarlama ve üretme becerilerinin geliştirildiği etkinlikler yapılmaktadır. Dijital ortamda iletişim kurabilen, bilgiyi kullanırken eleştirebilen, üretip tüketebilen öğrencilerimizle kodlama temellerini atıyor, yetenek ve yaratıcılıklarını geliştiriyoruz.

Kodlama ve Robotik Kulüplerinde öğrencilerimiz;
 Kodlama
Erken yaşta kodlama eğitiminin önemini bilerek 21.yüzyıl becerileriyle donanımlı, eleştirip sorgulama yapabilen bireyler olmasını sağlayacak temeli atıyoruz. Kodlama sadece bilgisayar bilimleri ile sınırlı olmayıp, disiplinler arası etkileşim açısından da büyük önem taşıyor. Çocuklar erken yaşta algoritmik düşünme becerileri kazanıyor, farklı alanlarda sorunlarla karşılaşmaları durumunda yaratıcı düşünme ile problem çözmeleri kolaylaşıyor. Kodlama aktivitesinde, başlangıçta cihazsız (unplugged), sonrasında ise bilgisayarlar ile kodlama oyunları oynayıp, algoritmik düşünme becerilerimizi geliştiriyoruz. Blok kodlama araçlarıyla kodlama çalışmalarına geçiyor ve öğrencilerimizin pekiştirmelerini sağlıyoruz.
Derste kullanılan uygulamaların bir kısmı aşağıdaki gibidir:

 • Code Studio
 • Hackercan
 • Code Combat
 • Scratch
 • Kodu Game Lab

 

3D Tasarım
3D modelleme, sanal ortamda, gerçekte var olan ya da olmayan nesneleri 3 boyutlu olarak görselleştirmeye ve onları değiştirebilmeye olanak sağlar. 3D Tasarım derslerinde, yardımcı programlar sayesinde öğrencilerimizin hayallerini tasarımlara dönüştürmelerini sağlıyoruz.
Derste kullanılan uygulamaların bir kısmı aşağıdaki gibidir:

 • Tinkercad
 • Weavesilk
 • This is sand

 

 Arduino Robotik Setleri ve Makey Makey Elektronik Setleri
Öğrencileri hayal etmeye, tasarlamaya, üretmeye ve robotik projeler oluşturmaya teşvik eden programlama, gelişim ve aktivite çalışmalarıdır. Tasarım ve programlama sayesinde, çocuklar problemlere daha hızlı, daha analitik ve pratik çözümler geliştirmeye teşvik edilir. Bu aktivitemizde öğrencilerimizle beraber robotik – elektronik projeler geliştiriyor ve onları kodluyoruz.
Derste kullanılan uygulamaların bir kısmı aşağıdaki gibidir:

 • Arduino Uno ve projeler
 • Makey Makey

 

Dijital Okur-Yazarlık / Blog Oluşturma
Blog, insanların öğrendiklerini, bildiklerini, paylaşmak istediklerini yazdığı web tabanlı bir sistemdir. Web tabanlı olması, bir web siteniz olması, ziyaretçileriniz, takipçilerinizin olması anlamına gelmektedir.
Blog, Web ve Login (weB-LOGin) kelimelerinin birleşmesiyle oluşan bir kelimedir. Burada web, internet dünyasını temsil ediyor, login ise içerik girmeyi temsil ediyor. İkisinin birleşimi şu anlama gelmektedir:” Internet Dünyasına Merhaba, artık benimde sitem var.

”Web dünyasına ilgisi olan bireylerin bir şeyleri paylaşmak istemelerini ve sosyal medyada geçirdikleri süreyi azaltıp daha yararlı işler yapmalarını istiyorsanız dijital okur yazar olma yolunda ilerliyorsunuz demektir. Bunun için öğrencilerimizle blog oluşturmayı öğreniyoruz.
Derste kullanılan uygulamaların bir kısmı aşağıdaki gibidir:

 • WordPress blog oluşturma