Matematik Ders Çalışma Stratejileri

 

Matematik dersindeki başarıyı arttırmak için öğrencilerin,

  • okuduğunu anlamak, yorumlamak ve hızlı işlem yapabilmek adına, belli bir okuma alışkanlığı edinmeleri gerektiğini,
  • dersi iyi dinlemesini ve derse aktif olarak katılmasını,
  • ders esnasında anlamadığı yerleri hemen sormasını,
  • yazarak, mutlaka günlük tekrar yapmasını,
  • konulara yazarak çalışılmasını, verilenler ve istenenler şeması oluşturulmasını, gerekliyse mutlaka şekil ve şema çizilmesini,
  • anlatılan konu ile ilgili bol soru çözmesini,
  • öğrencilerin test sorularında soru kökünü dikkatli okumasını, değişik çözüm yolları denemesini öneriyoruz.

 

DERS İŞLENİŞİ

Ortaöğretim matematiğinin işlenişi sırasında, çeşitli kültür ve meslek dallarına ayrılacak olan öğrencilere, ileride kendilerine gerekli olacak matematik kültürünün verilmesi, ispat kavramının algılatılması ile neden sonuç ilişkisinin kavratılması, geometrik kavramlardan ve modellerden hareketle aksiyomların gerekliliğinin algılatılması, matematiksel yapı kavramının oluşturulması, soyut kavramların ve soyut düşünce yapısının oluşturulması ve günlük hayatlarında karşılaştıkları problemleri çözmede matematiksel düşünce yapısını kullanma alışkanlığı kazandırılması yönünde çalışmalar yapıyoruz.

Derslerimizi işlerken akıllı tahta ile öğrencilerimizin matematik dersine görsel olarak da ilgi duymaları sağlıyoruz ve böylece derse daha aktif katılmalarını hedefliyoruz. Matematiğin zevkli dünyasına rahatça adım atmaları için ders içi anlatımlarımızda neden-sonuç ilişkisini ön planda tutarak konuların mantık silsilesi ile kavratılmasını ve verdiğimiz ödevlerle konuların pekişmesini sağlıyoruz.