İlkelerimiz

Biz bir aileyiz.

– Öğrenci -Veli- Öğretmen ilişkisinin doğru şekilde oluşturulduğu, her konuda birbirine açık, beklentilerin karşılıklı dile getirildiği , ortak payda da buluşulduğu bir aile..
– Çocuklarımızın sevildiğini hissettiği, konuşabildiği ve dinlendiği bir aile..

Her şeyin temelinde mutlu olmanın yattığının, akademik başarının zaten bunu takip ettiğini bilen bir aile…

Hedefimiz , Atatürk ilkeleri ve inkılâplarını benimsemiş, temel demokratik değerlerle donanmış, bireysel farklılıkları ne olursa olsun, araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerileri gelişmiş; yaşam boyu öğrenen ve insan haklarına saygılı, mutlu bireyler yetiştirmektir.

Ancak özgür düşünen, mücadele eden, aydın, geleceğe umutla bakan, çocuklar yetiştirerek,  Atatürk’ün bizlere emanet ettiği vatanı taviz vermeden en iyi şekilde koruyup, yücelteceğimize inanıyoruz.

Her çocuk kendi içinde, bağımsız bir bireydir.

Her çocuğumuzu kendi içinde değerlendiriyor, birbirleri ile kıyaslamıyor ve gelişmelerine ket vurmuyoruz. Akademik, sosyal ve psikolojik gelişmenin sürekli olduğunun bilincindeyiz.

Tüm çocuklarımızın yapılan çalışmalarla kendisini ifade etmesine olanak tanıyoruz. Yapamayan çocuk yoktur, sadece fırsat tanınmamış çocuk vardır.

Çocuklarımıza öğrenmeyi öğretebilmenin doğru yolunun kendisini sınıf içinde ifade edebilmesine fırsat  tanımak,  olduğunu  biliyoruz.