Tasarım ve Aksesuar Kulübü

Tasarım ve Aksesuar Kulübü, öğrencilerimizin yaratıcı düşünme, hayal gücünü fark etme ve kullanabilme becerisini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Alışılagelmiş tekniklerin dışına çıkarak ürettikleri aksesuar ve tasarım objeleri...

Tarihi Gezi ve Sosyal Etkinlik Kulübü

Okulumuzun Tarihi Gezi ve Sosyal Etkinlik Kulübü; Türk milli eğitiminin genel amaç ve ilkelerine uygun olarak öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirerek gerekli donanımı kazanmalarına, kültürel ve...

Spor Kulübü

Spor kulübümüzde yaptırılan fiziksel aktiviteler, sorumluluk ve işbirliği eğilimi ile düzen sağlama kabiliyetini ortaya çıkararak, öğrencinin sosyalleşmesine yardımcı olmakla birlikte stresini azaltıp, duygularını dengeleyerek...

Satranç Kulübü

Satranç tüm dünyada zihin sporu olarak kabul görmüştür.  Satranç eğitiminin çocukların zihinsel gelişimine katkısı dikkate alınarak birçok ülkede, okullarda ders olarak okutulmaktadır. Ülkemizde de...

Resim Kulübü

Amacımız yoğun ders sorumluluğu ve sınav kaygılarından uzakta, gevşeyip zihnimizi ve kalbimizi yaratıcı duygularımıza bırakmak. İnsanoğlu dünyamızdaki en yaratıcı varlıktır. Yeter ki isteyelim ve üretelim. Geleneksel...

Orkestra Kulübü

Sosyal Kulüplerden bir tanesi olan Orkestra Kulübü , 9. , 10. ve 11. Sınıfların şubelerinden seçilen öğrencilerden ve danışman öğretmenden oluşmuştur. Öğrenciler okulun sağlamış...

Engelsiz Yaşam Kulübü

                                                                                  Engelsiz yaşam tüm insanlığın beklentisi olmakla beraber engelli bireyler için hayal gibi görünmektedir. Oysa bu bir hayal ya da düş değildir. “Engelsiz Yaşam...

Drama Kulübü

Sanatı tüketen değil üreten bireyler olmalarını sağlamak amacıyla kurulan “DNZT Drama Kulübü”nde öğrencilerimiz, seslerini ve bedenlerini doğru kullanmakla ilgili her hafta düzenli...

Model Birleşmiş Milletler Kulübü (MUN)

Model Birleşmiş Milletler dünyanın dört bir yanında ortaokul, lise ve üniversite düzeyinde ders dışı veya kulüp aktiviteleri adı altında işlenmekte olan bir organizasyondur. Katılımcı...

Dans Kulübü

Dans eğitimi her yaşta sağ ve sol beyninizi kullanma alışkanlıklarını geliştirir. Sol beyin; mantıksal, ardışık düşünme, rasyonellik,analitik,objektif gibi kavramlarla ilgilenirken, sağ beyin ise sezgisel,bütünsel,sentezleme,sübjektiflik gibi...

Foto Albüm

Foto Albüm