Almanca Dersi Amacı

Özel Denizatı Anadolu Lisesi olarak Europäische Referenz Rahmen- Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’nı uygulamaktayız. Bu doğrultuda öğrencilerimize, insanlar arasındaki ilişkilerin köprüsü olan yabancı dilin önemini vurguluyor ve onların Almanca Dilini en üst düzeyde öğrenmelerini sağlıyoruz. Yabancı dil uluslararası iletişimin vazgeçilmez bir aracıdır. Bu araç, farklı dil ve kültürlerin ürettiği evrensel nitelikteki bilgi ve değerlerden bilişim teknolojilerini de kullanarak en kısa sürede yararlanmaya; bu bilgi, teknoloji ve değerleri anlayıp geliştirerek çağı yakalamaya imkân tanımaktadır. Dünyada çok dilli ve çok kültürlü bireylerin sayısı hızla artarken ülkemizde de birden fazla yabancı dilin öğretilmesi kaçınılmazdır.

Bu doğrultuda  Denizatı Anadolu Lisesi olarak yabancı dil eğitimindeki  hedefimiz; iki dilin birden (Almanca ve  İngilizce) aynı seviyede ve düzeyde öğrencilerimize öğretilmesidir.

Ders İçeriği

Görsel-işitsel  olguların ön planda olduğu, her konu sonunda öğrenci odaklı projelerin yer aldığı, günlük hayattan kesitlerin sunulduğu, dili kullanırken aynı zamanda yaratıcılıklarını da geliştirebildikleri dersler içerikleri oluşturulmaktadır.

Hedefimiz

Özel Denizatı Anadolu Lisesi, öğrencilerine hedeflediğimiz yabancı dil eğitiminde farklı kültürleri tanıyan ve anlayabilen, hayata geniş perspektiften bakabilen bireyler yetiştirmektir.  Amacımız öğrencilerimizin yabancı dilde daha iyi birer okur, yazar, dinleyici ve konuşmacı olmalarına fırsat tanımak ve onlara öğrenmenin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğu bilincini kazandırmaktır. Bu doğrultuda Özel Denizatı Anadolu Lisesi Mezunlarının Avrupa Standartlarında olan; B1 (ZDj) Zertifikat Deutsch, B2 (ZDj) Zertifikat Deutsch 2, C1 Zertifikat Deutsch sahip olmaları hedeflenmektedir.  Almanca dil eğitim yaklaşımına uygun olarak, öğrencilerimizin en iyi malzemeyle eğitim alması için yurt içi ve dışı materyallerin temini yoluna gidilmektedir. Her eğitim-öğretim yılı başlamadan önce, mevcut tüm yayınevlerine ait yayınların örnekleri temin edilmektedir. Ders içinde ve dışında kullanılacak materyallerin, son teknolojilere uygun olması önemli bir noktadır. Seçim sürecinde kapsamlı ve titiz çalışmalar yapılmaktadır.