İlkelerimiz

Biz bir aileyiz. Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsemiş bir aile… Okul- Aile ilişkisinin doğru şekilde oluşturulduğu, her konu da birbirine açık, beklentilerin karşılıklı dile getirildiği, ortak paydada buluşulduğu bir aile.

Çocuklarımızın sevildiğini hissettiği, konuşabildiği ve dinlendiği bir aile. Okul öncesi dönemde çocukların oyun oynayarak geliştiğini ve olgunlaştığını bilen bir aile… Her şeyin temelinde mutlu olmanın yattığını, akademik başarının zaten bunu takip ettiğini bilen bir aileyiz. Çocuklarımız kendilerini güvende ve mutlu hissettikleri bir ortamda yaşıtlarıyla oyun oynarken, öğrenmenin, araştırmanın, keşfetmenin eğlenceli olduğunu, yaşadıkları toplumsal ilişkilerde kurallara uymayı, paylaşmayı, sorumluluk almayı ve işbirliği yapmayı öğrenirler.. Amacımız,  siz ailelerimizin de desteği ile çocuklarımızı bedensel,  psikomotor,  sosyal,  duygusal,  bilişsel ve dil gelişimlerine yardımcı olarak toplumsal  yaşama ve ilköğretime hazırlamaktır.