Currently Browsing: Veli – Öğrenci Çalışmaları

Anaokullarında Rehberlik Programı

Denizatı İlköğretim Okulu anasınıfı rehberlik çalışmalarının amacı öğrencilerin bilişsel, sosyal, duygusal ve davranışsal özelliklerini tanımak, takip etmek ve geliştirmektir. Bu nedenle bütün öğrenciler rehberlik servisi tarafından tanınır, akademik ve psiko-sosyal gelişim...