Anaokullarında Rehberlik Programı

Anaokullarında Rehberlik Programı

Denizatı İlköğretim Okulu anasınıfı rehberlik çalışmalarının amacı öğrencilerin bilişsel, sosyal, duygusal ve davranışsal özelliklerini tanımak, takip etmek ve geliştirmektir. Bu nedenle bütün öğrenciler rehberlik servisi tarafından tanınır, akademik ve psiko-sosyal gelişim açısından aileye bilgi verilir.

Denizatında öğrenciler davranışsal gelişimleri açısından etiketlendirilmez, var olan olumlu tarafları pozitif geribildirimle teşvik edilir. Bu nedenle düzenli olarak yapılan rehberlik toplantılarında her öğrenci hakkında tek tek konuşularak, ortak yaklaşımlar belirlenir.

Öğrencinin hazırlık grubunda geçirdiği yıl içerisinde problem çözme becerilerinin gelişmesi, kendini ve okulu tanıması, yaratıcı düşüncenin geliştirilmesi, bedensel, sosyal, ruhsal gelişiminin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Öğrenciye Yönelik Bireysel Rehberlik Çalışmaları:

      Bireysel görüşmeler; öğrencilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda, velilerin ve öğretmenlerin aktardığı değerlendirmeler ile başlatılır ve sürdürülür.

      Okula uyum ve adaptasyon sürecinde problem yaşayan öğrenciler ile bireysel çalışmalar yapılmaktadır.

      Dönem başından itibaren her öğrenci ile birlikte “Portfolyom” kitabı işlenmektedir. Portfolyom kitabı çocuğa ait özgeçmiş dosyasıdır. Çocuğun eğitim süresince gösterdiği gelişimi, yaşam içindeki duygu ve düşüncelerini içeren, hayallerinin yansıtıldığı, çocuğun çevresini nasıl algıladığı, yapabildikleri ve ifade edebildiklerini içeren özel bir gelişim dosyasıdır.

      Öğrencilerin yaşıtlarına göre gelişiminin değerlendirilmesi ve takip edilmeci amaçlı bireysel görüşmeler yapılmaktadır.

Çocuklara uygulanan psikolojik ve gelişimsel testler;

  • Ankara Gelişim Envanteri
  • Denver II Gelişimsel Tarama Testi
  • Aile Çiz Resmi
  • Bir İnsan Çiz
  • Okul Olgunluğu Testi
  • Dikkat Geliştirme Çalışmaları

Öğrenciye Yönelik Grup Rehberlik Çalışmaları

  • Sınıf içi yapılan yaratıcı çalışmalar; yaratıcılık hem düşünsel, hem duygusal yaşamı ifade etmektedir. Yaratıcı çalışmalarımız, çocuklarımızın karşılaştıkları güçlükleri yenmek için yeni çözüm yolları bulmalarını sağlamak, her şeyi merak ederek soru sormalarını, tahminlerde bulunmalarını ve hayal güçlerini geliştirmek amaçlı uygulanmaktadır.
  • Sınıf içi gözlemler; sınıf içi yapılan gözlemlerde öğrenciyi doğal ortamında ve grup içersinde sosyal çevresi ile birlikte gözlemleyerek öğrenciyi tanımak ve anlamak amaçlanmaktadır.
  • Aylık Rehberlik Etkinliklerimiz;

Veliye Yönelik Rehberlik Çalışmaları

      Velilerimizin ihtiyaçları üzerine veya Rehberlik Birimi’nin gerekli gördüğü durumlarda randevu sistemi ile velilerimize görüşme verilmektedir.

      Her dönem velilerimize öğrencinin kendi sınıfı içerisinde “Anne Tanışma Grubu” düzenlenmektedir.

 

Aylık  Anasınıfı Rehberlik Bültenlerimiz internet sayfamızda yayınlanmaktadır.

 

468 ad