CİMNASTİK DERSLERİ

Cimnastik kulüplerimizde ve spor okullarımızda öğrencilerimizin fiziki ve ruhsal gelişimlerini çok önemsemekteyiz. Öncelikle 1. Sınıf öğrencilerimizin spora ilk adımlarını attıkları cimnastik dersleri, onlara sporu sevdirmekle birlikte , daha sonra yapacakları birçok spor branşının da temelini oluşturacağının farkındayız. Okulumuzda 1. Ve 2. Sınıflar cimnastik derslerimizde öğrencilerimizin beden hakimiyetine sahip, esnek, el-ayak koordinasyonu gelişmiş, kas ve kemik yapısı güçlenmiş, denge sahibi, fiziki farklılıkları olan bir birey haline gelmesini hedeflemekteyiz. Sosyal anlamda sorumluluk sahibi, spor disiplininin ne demek olduğunu bilen , özgüveni yüksek birer birey olmalarını amaçlamaktayız.

Bu amaçlar doğrultusunda cimnastik derslerimiz bu yıl hizmete giren cimnastik salonunda yapılmaktadır.

Salonumuz  kış spor okulları, cimnastik kulüpleri ve beden eğitiminin cimnastik konularında kullanılmak üzere yeterli donanıma ve materyale sahiptir.

Anaokullarımızda  cimnastik dersini tanıtma , sevdirme ve oryantasyon amaçlı belirli zamanlarda salonumuzu kullanmaktadırlar.