FENBEG SINAVI

Farklı bir fen bilimleri uygulaması olan FENBEG sınavı 3-6 Mart haftasında 6 ve 7.sınıf öğrencilerimize uygulanmıştır. Öğrencilerimiz bu sınavda farklı formattaki sorular ile karşılaşmış, bu soruları boya kalemleri ve renkli filtreler kullanarak çözmeye çalışmışlardır. Çoktan seçmeli sorularla birlikte fen okuryazarlığını ve yorumlama becerilerini ölçen sorulara yer verilen bu sınav, öğrencilerimiz için farklı bir deneyim olmuştur