4.5. Sınıf Etkinlikler

Türkçe derslerinin temelini okuma, yazma, konuşma, dinleme, yorumlama ve dilbilgisi alanları oluşturmaktadır. Buna bağlı olarak öğrencilerimizin okuduklarını bireysel olarak anlama, analiz etme, yorumlama ve anlatmaları; dili amacına uygun olarak kullanmaları, kültür ve sanat etkinliklerinin birer izleyicisi olmaları ve içinde yaşadıkları dünyanın sorunlarına karşı duyarlı birey olmaları için derslerimizde çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Öğrencilerimizin kitap okuma sevgilerini arttırmak ve okumalarını geliştirmek için her yıl kitap yazar buluşması yapılmaktadır. Öğrencilerimizin okudukları kitaplardan birinin yazarı okulumuza gelmekte ve çocuklarımızla söyleşi yapıp kitaplarını imzalamaktadır.

Her yıl öğrencilerimizin yazdıkları şiirlerden oluşan bir şiir kitabı oluşturulmakta ve bu kitap tüm öğrencilerimize dağıtılmaktadır. Böylece öğrencilerimizin kütüphanelerinde şimdiden kendi kitapları yer almaktadır.

Öğrencilerimizin kütüphaneye gitme alışkanlığı kazanmaları ve kütüphanelerden nasıl faydalanacaklarını öğrenmeleri için kütüphane gezileri yapılmaktadır.

Öğrencilerimize her ay okudukları kitaplarla ilgili görseller yaptırılmakta ve bunlar okul panolarında sergilenmektedir.

Öğrencilerimizin kelime hazinelerini güçlendirmek ve bilmedikleri kelimeleri öğrenmelerini sağlamak için derslerimizde sözlük çalışmaları yapılmaktadır.

Öğrencilerimizin ülkemizi dünyada ve Türkiye’de başarı ile temsil eden sanatçılarımızı tanımaları ve onların eserleri hakkında bilgi sahibi olmaları için öğrencilerimize araştırma yaptırılmakta ve bunlar okul panolarında sergilenmektedir.

 

4. ve 5. Sınıf Etkinlikler