Dünya’ mızın katmanları

Uzaktan eğitim sürecinde 4.sınıf öğrencilerimiz ile Dünya’mızın
katmanları etkinliğini  hem öğrenerek
hem eğlenerek tamamladık.