8.Sınıflar Amacımız

Hedefimiz matematiksel düşünme sistemini günlük hayat problemlerinin çözümlenmesinde kullanmayı öğrenmek ve öğretmektir. Temel matematiksel becerilerin (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme, iletişim kurma, duyuşsal...

Atatürk ve Matematik

AtaturkveMatematik

Denizatı Foto Albüm

Foto Albüm