Hücre Modeli Sergisi

  6. sınıf öğrencilerimiz Fen Bilimleri dersinde VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER ünitesinde yer alan HÜCRE konusunu işlediler ve bitki ve hayvan hücresinin şekli , özellikleri hakkında bilgi...

İskelet Modeli yapalım…

4.sınıf öğrencilerimiz Fen Bilimleri dersinin  VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM ünitesinde  öğrendikleri  iskelet sistemimizin kısımlarını sınıf içerisinde gerçekleştirdikleri etkinlikle pekiştirdiler. Vücudumuzun destek ve hareketini sağlayan kemik,...

Amacımız

DENİZATI OKULLARINDA FEN DERSİ Fen bilimleri doğayı ve doğa olaylarını sistemli bir şekilde araştırma, inceleme, gözlemleme, analiz etme ve değerlendirme dersidir. Doğadaki her olay Fen’in...

Ders İşlenişi

“ Fen Yaşayarak Öğrenilir” prensibinden yola çıkarak, derslerin işlenişi sırasında canlı malzemelerin, görsel materyallerin kullanımına, günlük hayattan örnekler verilmesine ve laboratuvar çalışmalarına önem verilmektedir. Dersin...

Ders Çalışma Stratejileri

Fen dersi ile fen bilimlerinin doğasını anlamak amaçlanır. Fen bilimleri dersinin içeriği ve işlenişi eğlencelidir. Bu dersi öğrenmek için istekli olmak yeterlidir. Unutmayın ki Einstein,...

Etkinlikler ve Geziler

4.SINIFLAR İSKELET SİSTEMİ YAPALIM 4.sınıflar VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM ünitesinde iskelet sistemimizin kısımlarını öğrenmek için sınıf içerisinde yaptıkları etkinlikte fon karton kesip, boyayıp eklemlere maşa raptiye...

Laboratuvar Çalışmaları

Tüm seviyelerde konuların daha iyi anlaşılması, kavram yanılgılarının giderilmesi için ünitelere uygun olarak seçilen deneyleri laboratuvar ortamında uygulamaktayız. Yapılan laboratuvar etkinlikleri sayesinde Fen dersi ...

4. Sınıf Fen ve Teknoloji

         4.SINIF FEN BİLİMLERİ 1.ÜNİTE:VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM DESTEK VE HAREKET SOLUK ALIP VERME KANIN VÜCUTTA DOLAŞIMI EGZERSİZ YAPALIM 2.ÜNİTE:KUVVETİN ETKİLERİ KUVVETİN CİSİMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ MIKNATISLARIN ÇEKME...

5. Sınıf Fen ve Teknoloji

5.SINIF FEN BİLİMLERİ 1.ÜNİTE:VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM BESİNLER VE ÖZELLİKLERİ BESİNLERİN SİNDİRİMİ VÜCUDUMUZDA BOŞALTIM 2.ÜNİTE: KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜNÜN ÖLÇÜLMESİ KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ SÜRTÜNME KUVVETİ 3.ÜNİTE: MADDENİN DEĞİŞİMİ MADDENİN HAL DEĞİŞİMİ ...

6.Sınıf Fen ve Teknoloji

ÜNİTE: VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER HÜCRE DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ SOLUNUM SİSTEMİ DOLAŞIM SİSTEMİ ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET BİLEŞKE KUVVET SABİT SÜRATLİ HAREKET   ...

Denizatı Foto Albüm

Foto Albüm