4 Ekim Hayvanları Koruma Günü

3.sınıf öğrencileri 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde yaptıkları akrostiş çalışmaları ile hayvanların bir gün değil, her gün dostumuz olduğunu bir kez daha ifade ettiler. ...

İlkelerimiz

 Biz bir aileyiz. – Öğrenci -Veli- Öğretmen ilişkisinin doğru şekilde oluşturulduğu, her konuda birbirine açık, beklentilerin karşılıklı dile getirildiği , ortak payda da buluşulduğu bir...

3.Sınıflarda Türkçe

Hedefimiz Türkçe dersi; okuduğunu anlayan, kendini ifade edebilen, çevresine duyarlı, araştıran, eleştirel düşünen, sorgulayan, değerlendiren bireyler yetiştirmeyi hedef alan eğitim sisteminin en önemli parçalarından biridir....

3.Sınıflarda Matematik

Hedefimiz: Öncelikli hedefimiz; teknolojinin hızla değiştiği dünyamızda, yaşamın her alanında gereksinim duyacağımız matematiği  sevdirmek, matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmek ve özgüven aşılamaktır. Hedefe ulaşmanın ilk basamağı matematiğin...

3.Sınıflarda Hayat Bilgisi

Hedefimiz: Hayat Bilgisi dersinde öğrencilerin yaşadıkları çevreye, doğaya, insanlara, insanların yaşam biçimlerine, geleneklerine, kültürlerine ilgi duymaları, sorgulamaları ve diğer disiplinler ile ilişkilendirilmelerini hedefleriz. Bu ders...

3.Sınıflarda Fen Bilimleri

Hedefimiz: Fen bilimleri dersi öğretim programı, yapılandırmacı yaklaşıma dayalı olarak geliştirilmiştir. Bireysel farklılıkları ne olursa olsun tüm öğrencilerin fen ve teknoloji okuryazarı olarak yetişmesi amaçlanmıştır....

Denizatı Foto Albüm

Foto Albüm