İlkelerimiz

       Denizatı İlkokulu, öğrencilerini Atatürk ilke ve inkılapları ışığında çağdaş, bilimsel akla inanan, dünya ile entegre, yabancı dillere hakim; vatanına, ulusuna, ulusal...

3.Sınıflarda Türkçe

  Türkçe dersinin amacı: Türkçe dersi; okuduğunu anlayan, kendini ifade edebilen, çevresine duyarlı, araştıran, eleştirel düşünen, sorgulayan, değerlendiren bireyler yetiştirmeyi hedef alan eğitim sisteminin en önemli...

3.Sınıflarda Matematik

  Denizatı'nda öncelikli hedefimiz; teknolojinin hızla değiştiği dünyamızda, yaşamın her alanında gereksinim duyacağımız matematiği  sevdirmek, matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmek ve özgüven aşılamaktır. Hedefe ulaşmanın ilk...

3.Sınıflarda Hayat Bilgisi

  HEDEFLERİMİZ Hayat Bilgisi dersinde öğrencilerin yaşadıkları çevreye, doğaya, insanlara, insanların yaşam biçimlerine, geleneklerine, kültürlerine ilgi duymaları, sorgulamaları ve diğer disiplinler ile ilişkilendirilmelerini hedefleriz. Bu...

3.Sınıflarda Fen Bilimleri

  Dersin Vizyonu: Fen bilimleri dersi öğretim programı, yapılandırmacı yaklaşıma dayalı olarak geliştirilmiştir. Yeni fen bilimleri dersi öğretim programının vizyonu, bireysel farklılıkları ne olursa olsun tüm...

Denizatı Foto Albüm

Foto Albüm