İlkelerimiz

    Denizatı İlkokulu, öğrencilerini Atatürk ilke ve inkılapları ışığında çağdaş, bilimsel akla inanan, dünya ile entegre, yabancı dillere hakim; vatanına, ulusuna, ulusal değerlerine...

2.Sınıflarda Türkçe

   Türkçe 2.sınıf öğrencilerinin ,dilini  doğru ve etkin kullanan, iletişim kuran, kendini ifade eden bireyler olması  ve okumaktan zevk alması başlıca hedeflerdendir. Öğrencilerin  bütünü...

2.Sınıflarda Matematik

Matematik: Teknolojinin değişip gelişmesiyle dünyada bilginin önemi  çok hızlı artmaktadır. Günlük hayatımızdaki yeniliğe ve gelişmeye ayak uydurarak , öğrenci merkezli çalışan hayatında matematiği kullanabilen  ve...

2.Sınıflarda Hayat Bilgisi

Denizatı' nda eğitim ve öğretimin temelinde sevgi ve mutluluk vardır. Her şey sevgiyle başlar  ilkesine dayanarak öğrencilerimizin okulunu ve öğretmenini sevmesi akademik başarıyı da...

Denizatı Foto Albüm

Foto Albüm