İlkelerimiz

  Denizatı Okulları, öğrencilerini Atatürk ilke ve inkılapları ışığında çağdaş, bilimsel akla inanan, dünya ile entegre, yabancı dillere hakim; vatanına, ulusuna, ulusal değerlerine bağlı...

1.Sınıflarda Okula Başlama ve Okuma Yazma Çalışmaları

Denizatı Okulları'nda sevgiyle, içtenlikle karşılanan birinci sınıf öğrenci ve velileriyle okulumuz açılmadan önce en az bir kez görüşülerek gerekli bilgi alış-verişi sağlanır. Öğretmenleri, arkadaşları...

1.Sınıflarda Türkçe

Türkçe dersinin amacı: Türkçe dersi; okuduğunu anlayan, kendini iyi ifade eden, çevresine duyarlı, araştıran, eleştirel düşünen, sorgulayan, değerlendiren bireyler yetiştirmeyi hedef alan eğitim sisteminin en...

1.Sınıflarda Matematik

Denizatı'nda öncelikli hedef; teknolojinin hızla değiştiği dünyamızda, yaşamın her alanında gereksinim duyacağımız matematiği “ Sevdirmek, matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmek ve özgüven aşılamaktır.” Hedefe ulaşmanın ilk...

1.Sınıflarda Hayat Bilgisi

HEDEFLERİMİZ Hayat Bilgisi dersinde öğrencilerin yaşadıkları çevreye, doğaya, insanlara, insanların yaşam biçimlerine, geleneklerine, kültürlerine ilgi duymaları, sorgulamaları ve diğer disiplinler ile ilişkilendirilmeleri yönünde bir...

İlkelerimiz

    Denizatı İlkokulu, öğrencilerini Atatürk ilke ve inkılapları ışığında çağdaş, bilimsel akla inanan, dünya ile entegre, yabancı dillere hakim; vatanına, ulusuna, ulusal değerlerine...

2.Sınıflarda Türkçe

   Türkçe 2.sınıf öğrencilerinin ,dilini  doğru ve etkin kullanan, iletişim kuran, kendini ifade eden bireyler olması  ve okumaktan zevk alması başlıca hedeflerdendir. Öğrencilerin  bütünü...

2.Sınıflarda Matematik

Matematik: Teknolojinin değişip gelişmesiyle dünyada bilginin önemi  çok hızlı artmaktadır. Günlük hayatımızdaki yeniliğe ve gelişmeye ayak uydurarak , öğrenci merkezli çalışan hayatında matematiği kullanabilen  ve...

2.Sınıflarda Hayat Bilgisi

Denizatı' nda eğitim ve öğretimin temelinde sevgi ve mutluluk vardır. Her şey sevgiyle başlar  ilkesine dayanarak öğrencilerimizin okulunu ve öğretmenini sevmesi akademik başarıyı da...

İlkelerimiz

       Denizatı İlkokulu, öğrencilerini Atatürk ilke ve inkılapları ışığında çağdaş, bilimsel akla inanan, dünya ile entegre, yabancı dillere hakim; vatanına, ulusuna, ulusal...

Denizatı Foto Albüm

Foto Albüm