İlkelerimiz

  Denizatı Okulları, öğrencilerini Atatürk ilke ve inkılapları ışığında çağdaş, bilimsel akla inanan, dünya ile entegre, yabancı dillere hakim; vatanına, ulusuna, ulusal değerlerine bağlı...

1.Sınıflarda Okula Başlama ve Okuma Yazma Çalışmaları

Denizatı Okulları'nda sevgiyle, içtenlikle karşılanan birinci sınıf öğrenci ve velileriyle okulumuz açılmadan önce en az bir kez görüşülerek gerekli bilgi alış-verişi sağlanır. Öğretmenleri, arkadaşları...

1.Sınıflarda Türkçe

Türkçe dersinin amacı: Türkçe dersi; okuduğunu anlayan, kendini iyi ifade eden, çevresine duyarlı, araştıran, eleştirel düşünen, sorgulayan, değerlendiren bireyler yetiştirmeyi hedef alan eğitim sisteminin en...

1.Sınıflarda Matematik

Denizatı'nda öncelikli hedef; teknolojinin hızla değiştiği dünyamızda, yaşamın her alanında gereksinim duyacağımız matematiği “ Sevdirmek, matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmek ve özgüven aşılamaktır.” Hedefe ulaşmanın ilk...

1.Sınıflarda Hayat Bilgisi

HEDEFLERİMİZ Hayat Bilgisi dersinde öğrencilerin yaşadıkları çevreye, doğaya, insanlara, insanların yaşam biçimlerine, geleneklerine, kültürlerine ilgi duymaları, sorgulamaları ve diğer disiplinler ile ilişkilendirilmeleri yönünde bir...

İlkelerimiz

  Denizatı İlkokulu, öğrencilerini Atatürk ilke ve devrimleri ışığında çağdaş, bilimsel akla inanan, dünya ile bütünleşerek, yabancı dillere hâkim; vatanına, ulusuna, ulusal değerlerine bağlı...

2.Sınıflarda Türkçe

TÜRKÇE Hedefimiz: Duygu, düşünce ve bilgilerimizi karşımızdakilere doğru, anlaşılır biçimde iletmenin yolu; dili  doğru,  iyi,  güzel kullanmakla mümkündür. Kültürümüzün en önemli taşıyıcı unsuru olan “Türk Dilini”  Milli Eğitimin Temel amaçları...

2.Sınıflarda Matematik

MATEMATİK Hedefimiz Teknolojinin değişip gelişmesiyle dünyada bilginin önemi  çok hızlı artmaktadır. Günlük hayatımızdaki yeniliğe ve gelişmeye ayak uydurarak, hayatında matematiği kullanabilen  ve olumlu tutum sergileyen bireylerin ...

2.Sınıflarda Hayat Bilgisi

HAYAT BİLGİSİ Hedefimiz Hayat Bilgisi dersinin amacı, öğrencilere günlük hayatta  ihtiyaç duyacakları becerileri kazandırmaktır.  Bu ders ile öğrencilerin bireysel ve toplumsal farkındalıklarını artırarak yaşadıkları topluma uyum...

İlkelerimiz

       Denizatı İlkokulu, öğrencilerini Atatürk ilke ve inkılapları ışığında çağdaş, bilimsel akla inanan, dünya ile entegre, yabancı dillere hakim; vatanına, ulusuna, ulusal...

Denizatı Foto Albüm

Foto Albüm