Atık Pilleri Topluyoruz, Doğayı koruyoruz…

TAP DERNEĞİ  tarafından  4 ve 5. Sınıf öğrencilerimize dağıtılan minik pil toplama kutuları ile öğrencilerimizde pil toplama alışkanlığını kazandırmaya çalışmaktayız.

Her bir öğrencimiz  bu kutular sayesinde evlerinde biriktirdiği atık  pilleri okulumuzdaki büyük pil toplama kutularında biriktirerek doğayı korumaya katkı sağlayacaklardır.

sdr