Amacımız

2 DİL 2 HEDEF:

Globalleşen dünyanın hızına öğrencilerine 2 yabancı dil eğitimi (Almanca ve İngilizce ) vererek ulaşmaya çalışan Denizatı Okullarında dil öğretim hedef ve misyonumuz; Almanca ve İngilizcenin en yeni yöntem ve teknik donanımları kullanarak etkin ve aktif bir biçim de öğrencilerimize öğretilmesidir.

Sürekli ilerleyen ve biçim değiştiren toplumsal yapılar ve farklı kültürler ile doğru ve etkin iletişim kurabilmek, teknolojik, kültürel ve bilimsel alanda sağlıklı bilgi akışını kesintisiz yürütebilmek için yabancı dilin hayatın birçok alanın da ortaya çıkan önemi gittikçe artmaktadır. Bu doğrultuda Denizatı Okulların da Anaokulun dan dan itibaren öğrencilerimize; 2 dili 4 temel dil becerisini etkin bir şekilde kullanarak kültürler arası etkileşim ve iletişim ile tanışma, geliştirme ve akademik ve sosyal hayatta kullanma olanağı sunulmaktadır.

DİL MİSYONUMUZ:

  • Dil eğitimi için gerekli bilinçlendirme ve motivasyonun sağlanması,
  • Derslerin sınıflar da mevcut bulunan akıllı tahtalar vasıtası ile iletişimsel ve pro-aktif olarak işlenmesi,
  • Dil derslerimizin 1.kademe itibarı ile şarkılar, oyunlar ve dramalar aracılığı ile öğrencilerimize eğlendirerek öğretilmesi,
  • Bilgi çağının tüm gereksinmelerinin karşılanması ve kültürler arası değişim ve etkileşim için gerekli ortamların sağlanması amacı ile öğrencilerimiz tüm masrafları okulumuz tarafından karşılanan 6. ve 7.sınıflarımız  Humboldt Institut Bad Schussenried, Almanya’da  1 haftalık toplam 25 saat ve Lise 9 sınıflarımız ( Cambridge, İngiltere 3 haftalık toplam 75 saat üzerin den  ) 10 ve11 sınıflarının (DID Institut Augsburg, Almanya 3 haftalık toplam 75 saat ve Cambridge , İngiltere ‘de anlaşmalı olduğumuz dil okullarında yoğun bir programla yabancı dil eğitimi almaktadırlar.
  • Öğrencilerimiz ile Almanca ve İngilizce dil eğitimlerinin bir parçası olan bireysel çalışma, takım çalışması ve özgüvenin arttırılması amaçlı; şiir dinletisi, bilgi yarışması gibi aktivitelerin yapılması,
  • Almanca / İngilizce dil öğretiminde önemli bir yer teşkil eden Almanca FIT ve UNIVERSITY OF CAMBRIDGE YLE, KET, PET VE FCE sınavlarının uygun seviyeler de yapılması, sınıf içi ve sınıf dışı aktivitelerin de (ALMANCA) Alman Kültür Merkezi ve diğer Almanca eğitim veren okulların (Europäische Referenzrahmen )Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerin in ve üyesi olduğumuz University of Cambridge Language Schools( İNGİLİZCE ) doğrultusunda ortak hazırlanan plan ve programlar eşliğinde derslerin işlenmesi,