8.Sınıflar Amacımız

Hedefimiz matematiksel düşünme sistemini günlük hayat problemlerinin çözümlenmesinde kullanmayı öğrenmek ve öğretmektir. Temel matematiksel becerilerin (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme, iletişim kurma, duyuşsal ve psikomotor gelişim) ve bu becerilere dayalı yeteneklerin gelişmesini sağlamak başlıca amacımızdır. Matematik dersinin öğretilmesinde öğretmenlerimiz ;öğrencilerimize çeşitli deneyimlerini analiz edebilecekleri, açıklayabilecekleri, tahminde bulunabilecekleri ve problem çözebilecekleri bir dil ve sistematik kazandırmak amacıyla  konuları ve örnekleri incelemelerinde, araştırmalarında, kendi çözüm yollarını geliştirmelerinde, fikirlerini arkadaşları ile paylaşmalarında ve problemlerini bir çözüme ulaştırmalarında yardımcı olur ve önderlik ederler.

Okulumuzda matematik derslerimiz 8.sınıf seviyesinde hafta içi 16.00 ‘a kadar olan sürede 8 saat; hafta içi Salı – Çarşamba ve Perşembe günleri 16.15-18.00 arasında pekiştirme ve destek dersleri yapılmakta ve cumartesi kurs zamanlarında ise lgs sınav oturumları ile derslerimizi kapsayan  4 saatlik bir program  uygulanmaktadır. Derslerimiz LGS müfredatına uygun olarak anlatılmaktadır. Kurs zamanlarında ise konu tekrarı,  ders anlatımı yapılmakta ve soru çözümü ile desteklenmektedir. Ayrıca üç  hafta boyunca ilk hafta iki saat ders , iki saat LGS SÖZEL BÖLÜM  oturumu ( 75 dk.) , ikinci hafta iki saat ders , iki saat LGS SAYISAL BÖLÜM  oturumu ( 60 dk ) ve   üçüncü hafta  SÖZEL VE SAYISAL oturumlar  birlikte olacak şekilde  tam bir LGS sınavı yapılmaktadır. Bu sınavlar sayesinde öğrencilerimizin her dersten seviyelerini her hafta düzenli olarak takip etmekteyiz. Her bir öğrencimizin aldığı sonuçları o öğrencimizin akademik danışmanı , rehber öğretmenimiz ,ve branş öğretmenleri bir araya gelerek değerlendirmekteyiz.

Öğrencimizin olası sorunlarına gerçekçi ve sayısal çözümler getirmek hedefimizdir.

Derslerimizde kendi hazırladığımız Matematik defterleri kullanılmaktadır. Çeşitli kaynaklardan yararlanarak öğrencilerimizin  her tipte ki soru tarzını görmelerini sağlamaktayız. Öğrencilerimize ödev olarak verdiğimiz pekiştirme ve hafta sonu ödevleri içerik olarak geçmiş üniteleri ve o hafta derslerde öğrendikleri konuları kapsamaktadır.

Ödevlerimiz öğrenileni pekiştirmeyi hedeflediği gibi öğrencilerin fikirlerini özgürce ifade edebilmesini , yaratıcı yönünü keşfetmesini ve ilerletmesini amaçlamaktadır. Öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan  pekiştirme ödevlerimiz aynı zamanda  öğrencinin araştırmacı ve sorgulayıcı yönünü destekler. Hafta içinde verilen ödevle birlikte tüm haftaya yayarak çözmelerini istediğimiz test ödevleri verilmektedir. Verilen her pekiştirme ödevi sınıf içerisinde çözülmektedir. Tüm ödevler K12 sistemine düzenli yüklenmektedir.

Sınavlarımız farklı soru tiplerini kapsar ve sene başından itibaren işlenen tüm konuları içerecek şekilde hazırlanır. Öğrencilerimiz dönemde iki  tane olmak üzere bir öğretim döneminde toplam dört tane matematik sınavına girmektedirler. Her iki dönemin  birinci ve ikinci  sınavı okulumuz tarafından uygulanmaktadır. 8. Sınıf öğrencilerimiz , Haziran ayının 2. Haftasında Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı iki oturumdan oluşan Lgs sınavına gireceklerdir.

Öncelikli amacımız  öğrencilerimizin matematik dersinde  kendilerini yeterli ve donanımlı hissetmesi lise de görecekleri matematik derslerinde temellerinin güçlü olması hem de   LGS sınavında istedikleri başarıyı elde etmelerini sağlamaktır.