6. Sınıflar Yaratıcı Okuma -Yazma Atölyesi

YARATICI OKUMA-YAZMA ATÖLYE DERSİNİN AMACI:

Amacımız; okuduklarıyla kendi yaşamı ve günlük hayatla bağlantı kurabilen, yazılarında da bu bağlantıları kullanarak örnekler verebilen bireyler yetiştirmektir.

Öğrencilerimiz okuma atölyesinde:

 • Okuduklarını zihninde canlandırır.
 • Okuduklarında karşılaştırmalar yapar.
 • Okuduklarında “hikâye unsurlarını belirler.
 • Metin dışı anlam kurar.
 • Betimleyen ve tanımlayan ifadeleri dikkate alarak okur.
 • Metinde ortaya konan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur.
 • Metindeki düşüncelerle kendi düşünceleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirler.
 • Başlık ve içerik ilişkisini sorgular.
 • Kendisini şahıs ve varlık kadrosunun yerine koyarak olayları, duygu, düşünce ve hayalleri yorumlar.
 • Anlamadıklarını ve merak ettiklerini sorar.

Yazma atölyesinde:

 • Yazı türleri ile ilgili bilgi edinir, örnekleri inceler ve atölye çalışması yaparak öğrendiklerini uygulama fırsatı bulur.
 • Duygu, düşünce, hayal, izlenim ve deneyimlerini yazarak ifade eder.
 • Yazılarında uygun ifadeleri kullanarak destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir.
 • Kendisine ilginç ve çekici gelen karakter, olay, yer, an vb. ile ilgili görüş ve düşüncelerini yazar.
 • Yazılarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N1K) ögelerini vurgular.
 • İlgi alanına göre yazar.
 • Olay ve düşünce yazıları yazar.
 • Yeni öğrendiği sözcük, kavram, atasözü ve deyimleri yazılarında kullanarak anlatımını zenginleştirir.
 • Yarattığı karakterleri betimlemeler yaparak etkili bir şekilde tasvir eder.
 • Resmi bir kuruma, isteklerini dilekçe kurallarına uygun bir şekilde yazarak ifade eder.

 

ETKİNLİKLERİMİZ

Öğrencilerimiz “Yaratıcı Okuma-Yazma Atölye” dersinde ilk hafta 2016-2017 eğitim öğretim yılında okuyacakları kitapları eğlenceli bir etkinlikle öğrendiler. Yaratıcı Atölye Defteri ile de tanışıp bu defterin içeriği hakkında bilgi alan öğrencilerimiz ilk yazma atölyesi için sabırsızlandırdıklarını dile getirdiler. Öğrencilerimizin hem okuyacakları kitaplara hem Yaratıcı Atölye Defteri’ne gösterdikleri ilgi Türkçe öğretmenleri olarak bizleri çok mutlu etti.

AYRAÇ ETKİNLİĞİ

Kitap ayraçları kitap okuma keyfini tamamlayan bir unsurdur. Kitap okurken verilen molalarda kalınan sayfayı unutmamak için kullanılan ayraçlar okuyucunun olmazsa olmazıdır. Öğrencilerimiz “Yaratıcı Okuma-Yazma Atölye” dersinde kendi ayraçlarını tasarlayıp üretme sürecini keyifle yaşarken bir yandan da yaratıcılıklarını ve üretebilme becerilerini geliştirmişlerdir.