1. Kademe Görsel Sanatlar

1. Kademe Görsel Sanatlar

Denizatı’ nda ;

Her çocuk yaratıcıdır, her çocuğun bireysel farklılıkları vardır ve her çocuk bizim için özeldir.

Öğrencilerimiz anasınıfından itibaren basit geometrik formlarla resim yapma tekniklerini çocuksuluğunu yitirmeden öğrenir.

Dolayısıyla duygularını, düşüncelerini, izlenimlerini, algılarını, yaratıcılığını estetik düzeyde anlatabilir, kendini bu yolla ifade edebilir.

Resim yapmaktan ve üretmekten keyif alır.

Bu bağlamda öğrencilerimizi kendini ifade etmesine olanak tanıyan kültüre, araştırmaya dayalı disiplinler arası bir eğitim anlayışı güder.

Resim kulübünde ise genel olarak birçok tekniği, farklı tarz ve üslupta birleştirerek özgün tasarımlar ortaya koyması amaçlanmıştır.

Parmak boya, pastel boya, keçeli boya, kuru boya, kil, tişört boyama, yaş düzeylerine uygun origami, trigami, kesme yapıştırma vb gibi.

Sanatın çok yönlü yapısıyla birlikte gelişen öğrencilerimiz ( Resim-Heykel-Seramik-Müzik gibi) ileride hızla gelişen teknolojiye çok yönlü düşünebilen ve kolay uyum sağlayan bireyler olarak yetişir.

Bu durumun gerçekleşmesi için çocukların öğrenme sürecinde özgür, araştırma, deneme, hata yapma, hatalarını kendi kendilerine düzeltmeleri için onlara fırsatlar tanınır. Duyu organları ile materyallerin, şekillerin ve renklerin bilinmeyen özelliklerini keşfetmeleri için özgür bir ortam sağlanarak kendilerini en mükemmel şekilde ifade ederler.