1. Kademe Görsel Sanatlar

1. Kademe Görsel Sanatlar

Denizatı’ nda ;

 

Her çocuk yaratıcıdır, her çocuğun bireysel farklılıkları vardır ve her çocuk bizim için özeldir.

Öğrencilerimiz anasınıfından itibaren basit geometrik formlarla resim yapma tekniklerini çocuksuluğunu yitirmeden öğrenir.

Dolayısıyla duygularını, düşüncelerini, izlenimlerini, algılarını, yaratıcılığını estetik düzeyde anlatabilir, kendini bu yolla ifade edebilir.

Resim yapmaktan ve üretmekten keyif alır.

Bu bağlamda öğrencilerimizi kendini ifade etmesine olanak tanıyan kültüre, araştırmaya dayalı disiplinler arası bir eğitim anlayışı güder.

Resim kulübünde ise genel olarak birçok tekniği, farklı tarz ve üslupta birleştirerek özgün tasarımlar ortaya koyması amaçlanmıştır.

Parmak boya, pastel boya, keçeli boya, kuru boya, kil, tişört boyama, yaş düzeylerine uygun origami, trigami, kesme yapıştırma vb gibi.

Sanatın çok yönlü yapısıyla birlikte gelişen öğrencilerimiz ( Resim-Heykel-Seramik-Müzik gibi) ileride hızla gelişen teknolojiye çok yönlü düşünebilen ve kolay uyum sağlayan bireyler olarak yetişir.

Bu durumun gerçekleşmesi için çocukların öğrenme sürecinde özgür, araştırma, deneme, hata yapma, hatalarını kendi kendilerine düzeltmeleri için onlara fırsatlar tanınır. Duyu organları ile materyallerin, şekillerin ve renklerin bilinmeyen özelliklerini keşfetmeleri için özgür bir ortam sağlanarak kendilerini en mükemmel şekilde ifade ederler.

IMG_0979

IMG_0980

IMG_0982

IMG_0981

IMG_0984

IMG_0986

IMG_0990

IMG_0989

IMG_0987

IMG_0991

IMG_0993

IMG_1024

IMG_1026

IMG_1373

 

IMG_2345

IMG_2499

IMG_2106

IMG_2989

IMG_2990

IMG_2991

IMG_3101

IMG_3103

IMG_3179

IMG_3181

IMG_3180

IMG_3186

IMG_3389

IMG_3395

IMG_3394

 

1209

1208

1207

1206

1212

1211

1215 1214

1213

1217

1218

1220

1575

1573

1578

1687

1686

1685

1684

1683

1691

1698

1697

1707

1709

1734

1733

1210

1574